ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Siostry Orionistki, pełniące posługę misyjną na Madagaskarze, dokładają wszelkich starań, aby polepszyć warunki życia ubogich malgaskich dzieci. Szczególnie trudne dzieciństwo przeżywają dzieci z terenów wiejskich. Rodzice, których nie stać na opłacenie czesnego za naukę dzieci, zabierają je ze sobą do pracy w polu. Dzieci tracą nadzieję, że ich los może się odmienić i posłusznie poddają się ciężkiej pracy na roli. Chłopcy znoszą wiele trudów, ale dziewczynki są w jeszcze gorszej sytuacji.

W wielu rejonach wyspy dzieje się tak, że w bardzo młodym wieku są wydawane za mąż, w zamian za krowy, lub jako zapłata za długi rodziców. To kompletnie zamyka dziewczynkom drzwi do edukacji. Siostry Misjonarki towarzyszą mieszkańcom wiosek, troszczą się przede wszystkim o to, by zapewnić im pożywienie i małymi krokami przekonują jak ważna jest edukacja dzieci, bo to dzieci są przyszłością Madagaskaru.

Szkoła misyjna w Ankazoabo-SUD

Siostry Misjonarki prowadzące placówkę misyjną w Ankazoabo-SUD, położonym blisko 1000 km od stolicy kraju, prowadzą na terenie misji szkołę dla 1050 uczniów. Nauka w szkole misyjnej jest płatna, ale zapewnia wysoki poziom kształcenia. Dzięki opłatom czesnego, Siostry mogą pokrywać koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz inne niezbędne wydatki związane z prowadzeniem szkoły i utrzymaniem standardu.

Szkoła Ankazoabo

Remont szkoły po 65 latach jest konieczny

Szkoła w misji Ankazoabo-SUD została zbudowana w 1958 roku przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. W roku 2023 misja oriońska świętuje 65-lecie szkoły. Kompleks składa się z trzech budynków. Dwa z nich zostały odnowione w 2012 roku. Trzeci budynek nigdy nie był remontowany i jest w bardzo złym stanie technicznym. Ten budynek jest bardzo potrzebny, bo naukę w jego murach pobiera połowa uczniów szkoły podstawowej. 
Znajduje się w nim 8 klas dla 260 uczniów.

Siostra Violette Ralisoa, dyrektor szkoły: Z całego serca proszę o pomoc w remoncie tego budynku. Dzięki dobremu zarządzaniu i administrowaniu szkołą z roku na rok przybywa uczniów, a poziom ich nauki wzrasta. Jeśli więc ten budynek zostanie wyremontowany, będziemy mogli przyjąć więcej dzieci, które często są pozostawione same sobie. Stowarzyszenie Rodziców naszej Szkoły przekazuje 2.000.000 Ariary za swój wkład w tę odnowę. Całkowity budżet wynosi 50.000.000 Ariary, czyli 12.500 Euro. Z ufnością składam cały ten projekt w ręce Boga, dla rozwoju misji i dla dobra dzieci, które chcą się uczyć.

Wspomóż szkołę misyjną w Ankazoabo-SUD i dołącz do grona Ambasadorów naszej kampanii „Edukacja dzieci na Madagaskarze”

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
z dopiskiem: Szkoła Ankazoabo-SUD

Ankazoabo SUD

Nasza Fundacja od 2014 roku obejmuje wsparciem edukację dzieci z misji Ankazoabo-SUD poprzez projekt adopcji, czyli wsparcia na odległość. Obecnie 250 malgaskich dzieci ma zapewnione stałe wsparcie. Są dożywione, mają zakupioną odzież, zagwarantowaną opiekę medyczną i uczęszczają do szkoły. To wszystko jest możliwe dzięki Darczyńcom z Polski, którzy w momencie wypełnienia deklaracji wsparcia na odległość malgaskiego dziecka, stają się jego „Rodzicami Adopcyjnymi”. Stała pomoc z Polski pozwala Siostrom rozwijać oriońskie misyjne dzieło pomocy najuboższym. 

Adopcja, czyli wsparcie na odległość to projekt, który chwyta za serce i niesie realną pomoc dzieciom zagrożonym głodem oraz chorobami, będącymi konsekwencją skrajnego niedożywienia. To projekt, który daje dzieciom szansę edukacji.
Dołącz do grona Rodziców Adopcyjnych i podaruj malgaskim dzieciom nadzieję na lepsze życie.

Jak zostać Rodzicem adopcyjnym?
Skontaktuj się z koordynatorami projektu:

Barbara Szlagor
email: madagaskar@czynmydobro.pl  
tel: 722 195 659

Anna Grzybowska
email: madagaskar@czynmydobro.pl 
tel: 722 195 675

Dzieci oczekujące na wsparcie

W okresie od 21.04.2023 r. do 10.06.2023 wraz z Siostrą Lidwine przebywałam w Polsce. W tym czasie wzięłam udział w wielu spotkaniach misyjnych, zarówno w parafiach, jak i w szkołach. W parafiach urzekła mnie Wasza wiara i gościnność, a w szkołach otwartość dzieci i wyposażenie klas oraz infrastruktura.
Moim wielkim marzeniem jest, aby nasze malgaskie dzieci też miały takie warunki do nauki, aby miały dobre podręczniki i pomoce naukowe. Dlatego też gorąco Was proszę o dar serca dla naszej szkoły w Ankazoabo-SUD.

 

z wdzięcznością za wszelkie Dobro
s. Violette