ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Nasza Fundacja od samego początku niesie pomoc potrzebującym w Polsce, Europie i Afryce. Kaburugi to pierwsza misja oriońska w Kenii, która otrzymała od nas długofalowe wsparcie. W kolejnych latach dołączyła Misja Laare i seminarium oriońskie w Nairobi. Od 2014 roku czynimy Dobro na Madagaskarze. W 2020 roku dotarliśmy z pomocą do Azji. Wspieramy rolnictwo i edukację na Filipinach.

Misja Księży Orionistów na Filipinach

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści posługuje na Filipinach od 1991 r. W 2010 r. Księża Orioniści rozpoczęli posługę misyjną w gminie Lucena w prowincji Quezon oddalonej ok. 150 km na południe od stolicy kraju Manili. W 2011 roku powołano wspólnotę zakonną. Następnie w 2019 roku powołano Dom Formacyjny i rozpoczęto Postulat.

Kolejnym ważnym krokiem był zakup 6 ha gruntów rolnych w Barangay Mayao Silangan. Misjonarze zdecydowali się zagospodarować zakupioną ziemię na cele rolnicze, aby zagwarantować stały dostęp do pożywienia rodzinom na obszarach wiejskich w Mayao Silangan i pomóc lokalnym rolnikom w utrzymaniu się. Rolnicy w tym rejonie nie mają stałych miejsc zatrudnienia ani odpowiednich warunków pracy. Najmowani są do pracy z dnia na dzień, w zależności od zadań do wykonania. To powoduje niepewność jutra wielu rodzin.

Misjonarze starają się być jak najbardziej samodzielni. W styczniu 2020 roku powołali fundację Don Orione Foundation International DOFI, aby pozyskiwać fundusze dla mieszkańców regionu, w którym posługują. Ksiądz Martin Mroz, w imieniu DOFI, zwrócił się z prośbą do naszego Zarządu o objęcie wsparciem dużego projektu realizowanego na rzecz lokalnych farmerów. Projekt jest podzielony na kilka etapów. Podjęliśmy wyzwanie i w październiku 2020 roku uruchomiliśmy projekt Rolnictwo na Filipinach

Sytuacja ekonomiczna na Filipinach

Ubóstwo dotyka ponad 17% filipińskiej ludności. Statystyki pokazują, że dochód poniżej 10,481 peset, czyli około 800 złotych miesięcznie na rodzinę jest oznaką biedy. Problem ten dotyka najbardziej rolników, rybaków i ogrodników. Trzy czwarte tych rodzin żyje w warunkach zagrożenia, gdyż ich domy są zbudowane z nietrwałego materiału.

Przeciętnie rodziny liczą 6 osób. Często doskwiera im głód powodowany przez różne czynniki. Głównym problemem jest rosnąca inflacja oraz wysokie ceny detaliczne żywności. To sprawia, że rodziny nie są w stanie zapewnić sobie pełnowartościowego pożywienia. Zdrowie, odporność i siły do ciężkiej pracy fizycznej słabną. Nie ma mowy o zróżnicowanej diecie, kiedy brakuje funduszy.

Ryż jest podstawowym produktem żywnościowym na Filipinach, podobnie jak na Madagaskarze. Śniadanie, obiad i kolacja składają się z ryżu. Według danych statystycznych konsumpcja ryżu na Filipinach wynosi średnio 118 kg/osobę rocznie.

Edukacja dzieci to lepsza przyszłość całego narodu

Od lipca 2021 pomoc w formie wsparcia na odległość kierujemy do dzieci z prowincji Quezon, gdzie misjonarze ze Zgromadzenia Księży Orionistów prowadzą placówkę misyjną. Pierwsze dzieci już zostały włączone do projektu.

Ks. Janusz Nowak: Na przykładzie 9- letniego chłopca imieniem Truck, pragnę przybliżyć realia w jakich żyją dzieci na Filipinach. Truck uczy się w III klasie szkoły podstawowej. Jest najstarszym dzieckiem i opiekuje się swoim młodszym niepełnosprawnym bratem. Chłopiec wykonuje większość obowiązków domowych. Rodzice ciężko pracują, aby utrzymać rodzinę. Matka wyjechała za granicę w poszukiwaniu pracy, natomiast ojciec pracuje jako kierowca trójkołówki. Truck nie ma czasu na beztroskie zabawy. Musi bardzo szybko wchodzić w dorosłość. Chłopiec miał szczęście, otrzymał wsparcie z misji. I teraz każdą wolną chwilę poświęca na naukę, ponieważ wie, że edukacja to dla niego niepowtarzalna szansa na godne życie w przyszłości. W miarę możliwości chłopiec uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Kościół Misyjny. Misjonarze wykonują ogrom pracy, by wspomóc tych, do których zostali posłani. My zaś pragniemy odpowiadać na ich potrzeby. Przede wszystkim ogarniamy misjonarzy naszą modlitwą, ale także organizujemy pomoc finansową dla dzieł misyjnych. Szczególnie troszczymy się o poprawę warunków życia dzieci. Dzięki naszym Darczyńcom Dobro mnoży się każdego dnia.

Darowizny dla dzieci, przekazywane przez Darczyńców na subkonto Fundacji, są przeznaczane na finansowanie kosztów: wyżywienia, zakupu odzieży, obuwia, opieki medycznej i ubezpieczenia dzieci włączonych w projekt. Poza zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych, darowizny przeznaczane są na pokrycie kosztów edukacji dzieci, które wskutek ubóstwa nie mają możliwości kształcenia.

Zapoznaj się z naszymi projektami na Filipinach i okaż wsparcie dzieciom z misji oriońskich.

Edukacja jest furtką ku lepszej przyszłości dla młodych z krajów misyjnych.
Ty także możesz włączyć się w adopcję, czyli wsparcie na odległość
i dać filipińskiemu dziecku szansę na wykształcenie.

Jak zostać Rodzicem adopcyjnym?
Skontaktuj się z koordynatorami projektu:

Anna Grzybowska
email: filipiny@czynmydobro.pl 
tel: 722 195 675

Barbara Szlagor
email: filipiny@czynmydobro.pl  
tel: 722 195 659

Dzieci oczekujące na wsparcie

Więcej o misji oriońskiej na Filipinach dowiecie się słuchając naszej audycji nagranej w styczniu 2022 r. na falach Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej pt. Misja Filipiny- Rolnictwo i Edukacja 

Dzieci objęte wsparciem

Misje Filipiny

Rolnictwo na Filipinach