ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

W oczach dzieci, w ich uśmiechu przegląda się niebo.
Dostrzegajcie
w nich zawsze wybrańców Serca Jezusa….
Pamiętajcie, że wszystko co
uczynicie dla najmniejszych, uczynicie dla Pana.

                                                                      św. Alojzy Orione

Adopcja, czyli wsparcie na odległość to projekt, który chwyta za serce. Jest to konkretna forma pomocy dzieciom z krajów misyjnych, które są zagrożone głodem i chorobami będącymi konsekwencją skrajnego niedożywienia. Ponadto wsparcie na odległość, dedykowane wybranemu dziecku, umożliwia mu dostęp do edukacji. Edukacja zaś jest furtką ku lepszej przyszłości.

Dzięki ofiarności Darczyńców, którzy adopcją – wsparciem na odległość obejmują coraz większą liczbę podopiecznych, nasza pomoc dociera do

1500 dzieci z Kenii

200 dzieci z Madagaskaru

40 dzieci z Filipin

Dziękujemy za wsparcie dzieci z misji oriońskich w Kenii,
na Madagaskarze i na Filipinach.

„Dobro mnoży się przez dzielenie”, to słowa misjonarki z Kenii s. Alicji Kaszczuk. Doświadczamy tego Dobra każdego dnia. Doświadczają go także nasi Darczyńcy- Rodzice adopcyjni, którzy dzieląc się z potrzebującym dzieckiem, mieszkającym na krańcu świata,  otrzymują stokroć więcej. Przeczytaj świadectwo Agnieszki ze Skarżyska- Kamiennej, która wraz z mężem objęła wsparciem na odległość Roneya Mutembei.

Modlitwa za dziecko objęte wsparciem

Modlitwa za dziecko z kraju misyjnego objęte wsparciem na odległość, ułożona przez Małgorzatę, która również zaangażowała się w tę formę pomocy dzieciom  

Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad wspieranym przez mnie dzieckiem w …………………… oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw, aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij moją pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z tych najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.

Lista dzieci objętych wsparciem na odległość

Misje Kenia

Misje Magadaskar

Misje Filipiny