ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Projekty misyjne Fundacji

Dlaczego realizujemy projekty misyjne?

Bo szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki.

Do kogo trafia pomoc?

Wsparciem obejmujemy dzieci i ubogie rodziny oraz seniorów z misji oriońskich w Kenii, na Madagaskarze i na Filipinach.

W jaki sposób pomagamy?

Prowadzimy różne projekty misyjne, wśród których czołowe miejsce zajmuje projekt adopcji- wsparcia na odległość konkretnego dziecka z Afryki i Azji. Taka forma pomocy zapewnia pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz jego edukację. Edukacja zaś daje szansę na lepszy start, na godne życie.

Projekty misyjne Fundacji

Dlaczego realizujemy projekty misyjne?

Bo szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki.

Do kogo trafia pomoc?

Wsparciem obejmujemy dzieci i ubogie rodziny oraz seniorów z misji oriońskich w Kenii, na Madagaskarze i na Filipinach.

W jaki sposób pomagamy?

Prowadzimy różne projekty misyjne, wśród których czołowe miejsce zajmuje projekt adopcji- wsparcia na odległość konkretnego dziecka z Afryki i Azji. Taka forma pomocy zapewnia pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz jego edukację. Edukacja zaś daje szansę na lepszy start, na godne życie.

Czyńmy Dobro każdego dnia

a wówczas świat stanie się lepszy

Misje Kenia

Misje Madagaskar

Misje Filipiny

Zwierzaki i inne akcje

Każdego dnia

Razem Czyńmy Dobro

Misje Kenia

Misje Madagaskar

Misje Filipiny

Zwierzaki i inne akcje

Dobro zawsze procentuje

Gdy dzielisz się z potrzebującymi
pomnażasz Dobro

Kiedy walczą dwa słonie, to przegraną jest trawa na sawannie. Tak mówi afrykańskie przysłowie. Można powiedzieć, że „trawą” stają się także nasi podopieczni zmagający się z ciężkimi schorzeniami, niesprawiedliwością społeczną i brakiem funduszy na kosztowne leczenie. „Trawą” są dzieci z krajów misyjnych, które cierpią głód, chociaż tyle jedzenia marnuje się codziennie na świecie. 

Jeden z naszych Darczyńców napisał:  Pragnę, aby moja ofiara uratowała konkretne dziecko – chociaż jedno od głodu.  

Nasza Fundacja zaprasza Cię do działania, abyśmy wspólnie uczynili jak najwięcej dobra dla potrzebujących w Polsce i na krańcach świata. Dołącz do nas i zostań Ambasadorem Dobra.

about
Dobro zawsze procentuje

Gdy dzielisz się z potrzebującymi
pomnażasz Dobro

Kiedy walczą dwa słonie, to przegraną jest trawa na sawannie. Tak mówi afrykańskie przysłowie. Można powiedzieć, że „trawą” stają się także losy podopiecznych projektów indywidualnych i podopiecznych dzieł oriońskich, którzy zmagają się z ciężkimi schorzeniami, niesprawiedliwością społeczną i brakiem funduszy na kosztowne leczenie. „Trawą” jest wyjątkowo trudna sytuacja dzieci z krajów misyjnych, które cierpią głód, chociaż tyle jedzenia marnuje się codziennie na świecie. 

Nasza Fundacja zaprasza Cię do działania, abyśmy wspólnie uczynili jak najwięcej dobra dla potrzebujących w Polsce i na krańcach świata. Dołącz do nas i zostań Ambasadorem Dobra.

Dobro zawsze procentuje

Gdy dzielisz się z potrzebującymi
pomnażasz Dobro

Kiedy walczą dwa słonie, to przegraną jest trawa na sawannie. Tak mówi afrykańskie przysłowie. Można powiedzieć, że „trawą” stają się także losy podopiecznych projektów indywidualnych i podopiecznych dzieł oriońskich, którzy zmagają się z ciężkimi schorzeniami, niesprawiedliwością społeczną i brakiem funduszy na kosztowne leczenie. „Trawą” jest wyjątkowo trudna sytuacja dzieci z krajów misyjnych, które cierpią głód, chociaż tyle jedzenia marnuje się codziennie na świecie. 

Nasza Fundacja zaprasza Cię do działania, abyśmy wspólnie uczynili jak najwięcej dobra dla potrzebujących w Polsce i na krańcach świata. Dołącz do nas i zostań Ambasadorem Dobra.

Dołącz do newslettera

Dołącz do newslettera