ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Większość mieszkańców wioski Laare w Kenii żyje w bardzo trudnych warunkach. Mieszkają w nietrwałych i prowizorycznych domach z patyków, gliny lub z krowiego łajna. Brakuje im środków na realizację podstawowych potrzeb bytowych, a więc na: wyżywienie całej rodziny, opiekę medyczną i edukację dzieci. A to właśnie edukacja daje dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

Szkoła Laare

Szkoła misyjna im. św. Apostołów Piotra i Pawła jest prowadzona przez Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia – Orionistki na terenie misji oriońskiej w miejscowości Laare. Szkoła prezentuje bardzo wysoki poziom kształcenia i znajduje się w czołówce najlepszych szkół w całym regionie. Szkoła cały czas się rozwija i pięknieje dzięki zaangażowaniu Sióstr, kadry pedagogicznej, wolontariuszy oraz dzięki finansowemu wsparciu Darczyńców.

Jak nasza Fundacja wspiera edukację dzieci z Laare?

Poprzez projekt adopcji, czyli wsparcia na odległość  obejmujemy pomocą ponad 1500 dzieci z Misji Laare. Pomoc finansowa od Darczyńców- Rodziców adopcyjnych jest na bieżąco przeznaczana na pokrycie kosztów edukacji i podstawowych potrzeb bytowych dzieci.

Początki szkoły w Laare

Szkoła w Laare powstała zanim jeszcze Siostry Orionistki rozpoczęły posługę misyjną w wiosce. Owoczesny proboszcz ks. Peter Ndiga był inicjatorem projektu. To on, dzięki pomocy włoskich wolontariuszy, wybudował pierwsze klasy i rozpoczął szkołę w misji katolickiej. Od samego początku założeniem była pomoc najuboższym. To tam, miały znaleźć miejsce do nauki najuboższe dzieci z wioski. Projekt był finansowany przez włoskie małżeństwo z Mediolanu. Wiedzieli oni jednak, że nie mogą pozostać w Kenii na dłużej, dlatego też razem z księdzem proboszczem przygotowali miejsce dla sióstr, aby ten ważny projekt edukacyjny mógł być kontynuowany.

Na zaproszenie odpowiedziały Siostry Orionistki i tak oto rozwinął skrzydła projekt Wirigiro, czyli Nadzieja. Siostry przejęły projekt dożywiania dzieci i projekt edukacyjny. Szkoła pozostała w rękach parafii i była nadzorowana przez proboszcza. Misjonarki zaś opłacały czesne za dzieci objęte projektem Wirigiro.

W roku 2009 miały pod opieką 49 dzieci. Z każdym rokiem coraz więcej dzieci znajdowało pomoc w misji, dlatego też Siostry rozszerzyły projekt podejmując współpracę z innymi szkołami. Misjonarki podjęły taką decyzję, aby dotrzeć do jak największej liczby dzieci potrzebujących wsparcia. Obecnie edukacją objęte są dzieci w ponad 25 szkołach podstawowych w różnych regionach Kenii.

Bardzo wielu podopiecznych kontynuuje edukację w szkole średniej, a także coraz więcej młodych rozpoczyna studia. To ogromna radość dla Sióstr i dla nas. Jesteśmy z nich dumni, bo w pełni wykorzystali daną im szansę. Jednakże studia w Kenii są bardzo drogie. Dlatego też od października 2020 r., na prośbę Siostry Alicji Kaszczuk, prowadzimy projekt Wsparcie dla studentów. 

Szkoła w Laare przeobrażała się na przestrzeni lat. Początkowo budynek nie spełniał żadnych standardów. Nie było okien i drzwi, brakowało podłóg i tablic. Dzieci siedziały na kamieniach przy ławkach “zmontowanych” z kilku słabo ociosanych desek. Mimo wszystko, szkoła była jednym z największych marzeń wielu dzieci. Kolejne lata przynosiły coraz więcej zmian. Dzięki środkom z projektu Wirigiro udało się zakupić nowe ławki do klas szkolnych, wstawić okna i drzwi, odremontować wszystkie pomieszczenia i wylać cementowe posadzki. Miejscowy proboszcz każdego roku dobudowywał jedną klasę. Ogromną radością był dzień, w którym dzieci dostały pierwsze podręczniki szkolne.

W 2015 roku diecezja Meru zwróciła się do Zgromadzenia Sióstr Orionistek z prośbą o przejęcie administracji nad szkołą. To był strzał w dziesiątkę. Siostrom otworzyły się możliwości rozbudowy szkoły. W 2016 roku udało się wybudować nowy blok przedszkolny i toalety szkolne. Wyremontowano kuchnię (czyli stołówkę szkolną), zamontowano bramy i wyznaczono drogę do szkoły, z myślą o tym, aby w niedalekiej przyszłości wygospodarować miejsce na upragnione boisko szkolne. Kolejne lata to dalsza rozbudowa szkoły i adaptacja pomieszczeń.

Szkoła to marzenie afrykańskich dzieci

Dzieci już o godz. 7.00 rano pojawiają się w szkole i przebywają w niej do godz. 17.00. Uczniowie chętnie chcą zdobywać wiedzę, ale co jeszcze sprawia, że tak wcześnie pojawiają się każdego dnia w oriońskiej misji przemierzając wiele kilometrów? Otóż wiedzą doskonale, że zjedzą tam posiłek, często jedyny w ciągu dnia, gdyż w domu brakuje jedzenia. Rano herbata z mlekiem dodaje im energii, potem jedzą githeri. Jest to warzywne, gorące danie, w skład którego wchodzą głównie kukurydza i czerwona fasola.

Reforma szkolnictwa i rozbudowa kompleksu szkolnego

W związku z wprowadzoną w styczniu 2023 r. reformą szkolnictwa w Kenii, szkoła w Laare przekształciła się z 8- letniej szkoły podstawowej w 6-letnią szkołę podstawową  i 3-letnią junior secondary school (odpowiednik naszego gimnazjum). Następnie uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole średniej lub zawodowej. Rok szkolny 2023 będzie przejściowy.

Misja prowadzi także żłobek zwany Daycare dla dzieci w wieku 1-3 oraz klasy zintegrowane dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Aby misja mogła realizować działania edukacyjne i charytatywne, niezbędna jest rozbudowa szkoły w Laare. Przede wszystkim brakuje pomieszczenia socjalnego, gospodarczego i magazynu do przechowywania żywności. Dotychczas Siostry przechowują żywność w jednej z klas przedszkolnych. Zaś w kontenerze na terenie szkoły i w nowo wybudowanych budynkach dla dzieci niepełnosprawnych znajdują się tymczasowe magazyny z wyprawkami do szkoły, mundurkami, artykułami higienicznymi, ubraniami oraz całym asortymentem innych artykułów potrzebnych do przygotowania paczek świątecznych.

Obecny budynek szkoły również wymaga modernizacji. Wyzwaniem są termity oraz wilgoć powodująca grzyb na ścianach w porach deszczowych. Termity niszczą budynek, natomiast wilgoć w ścianach niekorzystnie wpływa na zdrowie uczniów i nauczycieli. Należy więc zastosować środki przeciw termitom i założyć membranę chroniącą ściany przed wilgocią. Takie zabezpieczenia posłużą przez około 10 lat. Zaś w okresie deszczowym budynek jest zalewany wodą i nie jest możliwe aby ręcznie usuwać wodę podczas gwałtownych ulew, dlatego potrzebne jest też ujście dla wody deszczowej, którą można później wykorzystać.

Koszt edukacji
Pomimo że edukacja na poziomie podstawowym w Kenii jest bezpłatna, rodzice zobowiązani są pokrywać koszty dodatkowe (m.in. podręczniki, mundurek, opłaty za egzaminy, utrzymanie dziecka w internacie). Wielu rodziców nie stać, by uiścić te koszty. To oznacza brak możliwości kształcenia ich dzieci. Jednakże Opatrzność Boża sprawia, że pomocną dłoń podają im nasi Darczyńcy- Rodzice Adopcyjni, przekazując darowiznę w kwocie 70 zł miesięcznie na konkretne dziecko.

 

Ciekawostki szkolne
W Kenii mundurki szkolne są obowiązkowe na każdym poziomie nauczania i każda szkoła ma swój własny wzór. Bez mundurka dziecko nie jest przyjmowane do szkoły. Mundurki szkolne składają się z sukienek/bluzeczek i spódniczek dla dziewczynek, koszulek i spodenek dla chłopców, sweterków, podkolanówek i butów skórzanych. Co ciekawe szkoły maluje się również w kolorach obowiązujących mundurków.

Na terenie misji trwają wielkie zmiany adaptacyjne i niezbędne remonty. Te dzieciaki są w szkole dzięki Wam i dzięki Wam mają szansę na kolejny rok przygody, która powoli wprowadzi je w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Zmiany w systemie edukacji mobilizują nas i w pewnym sensie zmuszają do tego, by raz jeszcze ufając opatrzności Bożej wypłynąć na głębokie wody. Wspierajcie kochani naszą szkołę w Laare, bo szkoła to nasze być albo nie być. W tej chwili szkoła wygląda jak jeden wielki plac budowy, a konto mamy puste.

W ostatnim roku udało nam się dokończyć budowę centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami i dobudować blok toalet. Ze względu na to, że powierzchni dachów nam przybyło, woda w porze deszczowej zalewała nam szkołę oraz wypłukała cement i kamienie na chodniku. Docelowo woda będzie zbierała się w podziemnym tanku, ale w chwili obecnej nie stać nas na taką inwestycję, wiec skupiliśmy się tylko na nowej nawierzchni. Na razie nawierzchnia będzie tylko na terenie szkoły. Nie da się zrobić wszystkiego naraz. Droga dojazdowa musi poczekać. Najważniejsze, że na terenie szkoły mamy kostkę brukową. Będzie to znaczne ułatwienie dla dzieci na wózkach, które będą realizować naukę w naszej szkole w klasach zintegrowanych.

s. Alicja Kaszczuk Orionistka, Misjonarka z Kenii

Przekazując darowiznę dla szkoły w Laare
okazujesz konkretne wsparcie kenijskim dzieciom i dajesz im szansę edukacji

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
z dopiskiem: Szkoła w Laare

Przekaż Twój 1,5% podatku dla szkoły w Laare
KRS 0000 282796
cel szczegółowy: Szkoła w Laare

Wpłać darowiznę online