ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Krowy, kozy, kury, świnki a nawet wielbłąd.
Misyjna zagroda zwierzaków ruszyła w 2014 roku i dzięki otwartym sercom Darczyńców powiększa się każdego dnia.

Zwierzaki dla Afryki

Projekt misyjny, którego celem jest dożywianie ubogich afrykańskich dzieci i rodzin objętych pomocą przez oriońskie placówki misyjne w Kenii i na Madagaskarze.

Zwierzaki „wystartowały” 13 czerwca 2014 roku. Od samego początku projekt zyskał ogromną sympatię Darczyńców. Kto żyw angażuje się, by zakupić zwierzaki dla dzieci i rodzin z misji oriońskich.

Dzięki ogromnemu wsparciu Darczyńców: osób indywidualnych, rodzin, parafii, wspólnot, społeczności szkół, instytucji i firm misyjna zagroda rozrasta się każdego dnia.

W ramach projektu Zwierzaki dla Afryki prowadzimy następujące akcje misyjne:

Kura na Madagaskarze

Świnki dla malgaskiej rodzinki

Mućka dla Kenii

W okresie 01.2014-09.2022 zakupiliśmy:

6 krów, 3 kozy i 1 wielbłąda dla Misji Laare w Kenii, aby dzieci uczęszczające do szkoły misyjnej mogły codziennie rano wypić mleko

3 krowy dla studentów filozofii i teologii z Międzynarodowego Seminarium Oriońskiego w Nairobi w Kenii

5393 kur i 60 świnek dla dzieci i rodzin objętych wsparciem przez Misję Sióstr Orionistek w regionie Ankazoabo- Sud na Madagaskarze

W imieniu misji oriońskich dziękujemy z całego serca za wsparcie
okazane Kenijczykom i Malgaszom poprzez „zakup” zwierzaków.

Kura na Madagaskarze

Akcja polega na zbiórce darowizn na zakup kur dla dzieci z rejonu Ankazoabo-Sud objętych wsparciem przez Misję Sióstr Orionistek, jak również dla ubogich rodzin z okolicznych wiosek.

Koszt zakupu kury na Madagaskarze w przeliczeniu na PLN wynosi 20 złotych. To dla Malgaszów ogromny wydatek, zważywszy, że wynagrodzenia są tam bardzo niskie. Za wypłatę statystyczny Malgasz może zakupić 10 kur. Pensja wynosi 210 000 ariarów, czyli 210 złotych. Taki jest przelicznik.

Większość społeczeństwa żyje bardzo ubogo. Malgasze żywią się głównie ryżem. A dzięki tej akcji mają możliwość wzbogacić swój bardzo skromny dzienny posiłek o jajka i drób.

Wpłać darowiznę już dziś
i dołącz do grona certyfikowanych właścicieli kur na Madagaskarze

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
z dopiskiem: Kura na Madagaskarze

Więcej o akcji:
Kura na Madagaskarze

Świnki dla malgaskiej rodzinki

Dzięki Twojej darowiźnie Siostry Orionistki nabędą loszki dla ubogich malgaskich rodzin z wiosek. A gdy trzoda w danym gospodarstwie się rozmnoży, każda obdarowana rodzina odda jedno zwierzę do misji.

Wówczas wsparcie otrzymają kolejne potrzebujące rodziny z rejonu Ankazoabo-SUD. Koszt zakupu świnki na Madagaskarze jest dużo wyższy niż kury. Wynosi 450 zł w przeliczeniu na naszą walutę.

Dlatego też zachęcamy rodziny, grupy przyjaciół, parafie, wspólnoty, firmy, instytucje i społeczności szkolne do włączenia się w tę szlachetną akcję. Bo razem możemy uczynić wiele DOBRA.

„Zakupując” świnkę okazujesz konkretne wsparcie dla malgaskich rodzin w potrzebie
i stajesz się Ambasadorem Misji na Madagaskarze

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
z dopiskiem: Świnka na Madagaskarze

Mućka dla Kenii

W styczniu 2020 r. wznowiliśmy akcję zakupu krów dla misji. Pod hasłem „Mućka dla Kenii” ruszyła zbiórka darowizn dla seminarzystów z Międzynarodowego Seminarium Oriońskiego w Nairobi, aby mogli zakupić nową krowę. 

Poprzednia żywicielka wspólnoty zakończyła żywot. A koszt zakupu krowy w Afryce to ogromny wydatek, liczący od 800 do 1000 Euro. Jest to wydatek porównywalny do zakupu samochodu. Krowa jest tak drogim zwierzęciem w Afryce, bo to żywicielka odgrywająca bardzo ważną rolę w każdym gospodarstwie i w każdej misji.

Wspólnota seminaryjna, aby utrzymać dzieło, które kształci studentów filozofii i teologii, przybyłych do Kenii różnych krajów, podejmuje szereg działań. Księża Orioniści odpowiedzialni za seminarium zwracają się o pomoc do darczyńców. Sami także organizują pracę w misji, by zdobyć fundusze na utrzymanie. Hodują krowy i kury, dzięki którym mogą sprzedawać mleko i jajka. 

Kiedy więc krowa padła był ogromny problem. Ale dzięki wsparciu indywidulanego darczyńcy z Polski, w czerwcu 2020 r. udało się pozyskać 4000 zł czyli 100% kwoty na zakup Mućki- żywicielki dla seminarzystów.

Następnie w grudniu 2021 r. pozyskaliśmy środki na drugą Mućkę. W sierpniu 2022 r. wpłynęły darowizny na trzecią krowę żywicielkę.

W imieniu seminarzystów i nowicjuszy dziękujemy.

Przekaż i Ty dobrowolną kwotę darowizny i stań się (współ)właścicielem Mućki w Kenii.
Przykładowo, wpłacając 40 zł stajesz się w 1% właścicielem krowy i wspomagasz wspólnotę oriońskich seminarzystów

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
z dopiskiem: Mućka dla Kenii

Kura w Kenii

Misyjna zagroda się powiększa. Nasze kury od 2014 roku czynią DOBRO na Madagaskarze. Latem 2022 zwołały sejmik i postanowiły rozszerzyć pomoc na rzecz nowicjuszy i studentów w Kenii.

W Meru znajduje się siedziba oriońskiego nowicjatu. Młodzież, zanim rozpocznie studia filozoficzno-teologiczne w Nairobi, najpierw uczestniczy w rocznej formacji w ramach nowicjatu. Wspólnota w Meru prowadzi małą farmę aby się utrzymać. Zakup zwierząt, tam na miejscu, wiąże sie z dużymi kosztami. Dlatego też, na prośbę przełożonego ks. Malcolma Dyer, ruszamy z akcją Kura w Kenii, aby doposażyć misyjną zagrodę.

 

 

 

Wpłać darowiznę już dziś i dołącz do grona certyfikowanych właścicieli kur w Kenii

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
z dopiskiem: Kura w Kenii

Jak uzyskać certyfikat Właściciela Kury, Świnki czy Mućki?
1. Wpłać darowiznę na jedną z powyższych akcji.
2. Napisz do naszego koordynatora barbara.szlagor@czynmydobro.pl
3. Certyfikat otrzymasz mailowo lub pocztą na wskazany adres.