ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia- Orionistek prowadzi 8 placówek misyjnych na Madagaskarze. Pierwsze siostry przybyły na wyspę w grudniu 1987 r., a pierwszy dom wspólnoty zakonnej został uroczyście otwarty 1 stycznia 1988 r. W ciągu tych długich lat posługi misyjnej ziemia Madagaskaru ofiarowała Zgromadzeniu wiele powołań, które umożliwiły rozkwit działalności misyjnej w całym kraju.

Pomoc placówkom misyjnym na Madagaskarze

Siostry Orionistki, od początku swojej posługi, budują dobre relacje z mieszkańcami Czerwonej Wyspy. Wspierają ich materialnie, towarzyszą duchowo i cieszą się dużym zaufaniem Malgaszów. Misjonarki na Madagaskarze zajmują się głównie edukacją. Prowadzą szkoły podstawowe i licea wraz ze stołówkami dla uczniów. Ponadto organizują różne aktywności dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych.

Siostry szczególnie troszczą się o życie i zdrowie rodzin zagrożonych głodem i groźnymi chorobami, będącymi następstwem niedożywienia i fatalnych warunków sanitarnych w jakich żyją na co dzień.  Prowadzą tzw. obserwacje w domach osób chorych i starszych. Bardzo ważna jest opieka zdrowotna, którą otaczają Malgaszów w lokalnych przychodniach. Siostry, jako pielęgniarki, wykonają ogrom pracy by ratować chorych, których nie stać na leczenie.

Ogromnie ważna jest posługa ewangelizacyjna Sióstr. Współpracują z wieloma parafiami rozmieszczonymi po całej wyspie, aby pomagać lokalnym proboszczom w animacji duszpasterstwa.

Misja Ankazoabo-SUD

Misja Ankazoabo-SUD jest prowadzona przez Siostry Orionistki od 2006 r. Siostrom powierzono szkołę parafialną podstawową i gimnazjum oraz okoliczne szkoły wiejskie, a także przedszkole. Ponadto Siostry świadczą opiekę zdrowotną w miejscowej przychodni oraz są zaangażowane
w duszpasterstwo parafialne.

Szkoła misyjna w Ankazoabo-Sud prowadzona przez Siostry Orionistki cieszy się bardzo dobrą opinią, gdyż prezentuje wysoki poziom kształcenia. 950 uczniów ma tu zapewnioną edukację. 200 uczniów tej szkoły jest objętych pomocą  przez naszą Fundację w ramach adopcji- wsparcia na odległość. Pomoc z Polski w tej formie trafia do dzieci z Ankazoabo od 2014 r. Nasi Darczyńcy, deklarujący cykliczne wpłaty darowizn, zapewniają małym Malgaszom pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych, a przede wszystkim otwierają im furtkę do edukacji i lepszej przyszłości.

W misji od 2019 roku działa piekarnia. Siostry codziennie wypiekają dzieciom słodkie bułeczki. Ponadto cały czas powiększa się misyjna zagroda kur i świnek.

Misja Andrambato

W stolicy kraju Antananarywie, w misji Andrambato, Siostry prowadzą stołówkę dla 250 dzieci. Działa tam nasza misyjna piekarnia, wybudowana dzięki wsparciu organizacji Jesteście Światłem. Dzieci mogą skosztować pysznych bułeczek. Ponadto Siostry każdego dnia obejmują wsparciem doraźnym wielu potrzebujących.

Dom zakonny w Andrambato założono w 1988 r. Początkowo dom był siedzibą Delegatury Zgromadzenia Sióstr Orionistek na Madagaskarze, a obecnie jest siedzibą samodzielnej Prowincji malgaskiej pw. Maryi Królowej Madagaskaru. Prowincja została erygowana 16 maja 2021 r. 

Wspólnota Sióstr Orionistek w Andrambato od początku prowadzi działalność duszpasterską na terenie dystryktu Itaosy. Odpowiadając na potrzeby ubogich mieszkańców regionu, pozbawionych dostępu do opieki medycznej, siostry otworzyły małą przychodnię. Z biegiem czasu coraz bardziej misjonarki otwierały się na potrzeby skrajnie ubogiej i niedożywionej ludności, dotkniętej licznymi chorobami endemicznymi. Kolejnym etapem pomocy Malgaszom było otwarcie stołówki dla najbiedniejszych, w tym osób starszych, a zwłaszcza dla niedożywionych dzieci uczęszczających do szkoły.

Misja Mandiavato

W wiosce Mandiavato, położonej około 120 km na zachód od stolicy Madagaskaru, Siostry prowadzą przychodnię i porodówkę. Pomocą obejmują 400 podopiecznych. Przyjmują średnio 35 porodów
miesięcznie. W 2021 r. do przychodni zgłosiło się blisko 3 500 chorych. Dzięki porodówce kobiety nareszcie mogą rodzić w godnych warunkach, gdyż porody „domowe” w brudnych lepiankach bardzo często kończą się śmiercią dla matek.

Początek misji oriońskiej w Mandiavato to rok 2006. Siostry prowadzą szkołę parafialną w centrum powiatu oraz 22 szkoły na terenach wiejskich.

Władze Gminy uznały edukację dzieci i młodzieży za priorytet, gdyż w tym regionie większość ludności nie potrafiła czytać i pisać. Dzięki zaangażowaniu Sióstr edukacja się rozwija. Siostry również bardzo aktywnie działają duszpastersko na terenie całego okręgu. Ich posługa jest ogromnym wsparciem dla księży diecezjalnych w codziennej pracy i ewangelizacji.

Nasza Fundacja wsparła Misję Mandiavato w pierwszym roku pandemii w ramach akcji „Mydło dla Afryki”. Dzięki ofiarności darczyńców Siostry mogły zakupić mydło i  cały zestaw niezbędnych środków  do dezynfekcji.

Siostra Alojza bardzo chciałaby, aby w tej misji powstała piekarnia, podobnie jak w Ankazoabo i Andrambato. Doświadczenie wymienionych misji pokazuje, że piekarnie sprawdzają się w 100%. Jednakże Siostry nie podjęły jeszcze decyzji. Wiadomo, że piekarnia wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla Sióstr, które mają mnóstwo pracy w Mandiavato na co dzień.  Jednakże korzyści dla ludności ogromne.  My jesteśmy gotowi do akcji zbiórkowej. Jesteście światłem również.  Czekamy tylko na sygnał z misji.

Misja Moramanga

W Moramanga Siostry otaczają opieką ok. 800 dzieci i prowadzą gimnazjum. Są także odpowiedzialne za jedyne katolickie liceum w diecezji i prowadzą internat dla 32 dziewcząt- uczennic szkoły średniej. Misja działa od 2007 r.

Okaż wsparcie dla misji oriońskich na Madagaskarze i dołącz do grona Ambasadorów DOBRA

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
z dopiskiem: Misje Madagaskar
dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC):
PKOPPLPW, IBAN:PL

Przekaż Twój 1% podatku dla oriońskich placówek misyjnych na Madagaskarze
KRS 0000 28 27 96
cel szczegółowy: Misje Madagaskar