ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Rachunki złotówkowe Fundacji w Banku Pekao SA

Podstawowy rachunek bankowy Fundacji wpłaty darowizn na cele statutowe

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
09 1240 1053 1111 0010 1452 8931

Subkonto – wpłaty darowizn na projekty misyjne w Kenii

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691

Subkonto – wpłaty darowizn na projekty misyjne na Madagaskarze

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926

Subkonto wpłaty darowizn na projekty misyjne na Filipinach

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
98 1240 2946 1111 0011 0741 6376

Rachunki walutowe Fundacji w Banku Pekao SA

Rachunek do wpłat euro (EUR)

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
58 1240 2946 1978 0011 0189 6156

Rachunek do wpłat w dolarach (USD) 

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
87 1240 2946 1787 0011 0189 6260

Rachunek do wpłat w funtach (GBP) 

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN: PL

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02 1240 2946 1789 0011 0189 6332 

Drogi Darczyńco, wspierając nasze projekty i cele statutowe, włączasz się bezpośrednio w pomoc potrzebującym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, w Polsce i na krańcach świata. Jesteśmy Tobie ogromnie wdzięczni za okazane wsparcie. Jesteś naszym Ambasadorem DOBRA.

INFORMACJA DLA DARCZYŃCY DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO ODLICZENIA DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ

Aby prawidłowo odliczyć w deklaracji PIT przekazaną darowiznę, musi Pan/Pani posiadać bankowy dowód wpłaty potwierdzający przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, czyli Obdarowanego.

Darowizny na rzecz naszej Fundacji będącej organizacją pożytku publicznego (OPP) można odliczyć od dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu. Jeśli Pan/i przekaże w ciągu roku darowizny na rzecz kilku organizacji, to łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

W związku z licznymi wątpliwościami ze strony Darczyńców odnośnie odliczeń, pragniemy poinformować, że darowiznę pieniężną, przekazaną na rzecz naszej Fundacji, może odliczyć w zeznaniu podatkowym wyłącznie osoba, która widnieje jako WPŁACAJĄCY na bankowym dowodzie wpłaty.