ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści posiada 6 domów formacji teologicznej:
we Włoszech, w Polsce, Brazylii, Argentynie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Kenii.

Orioński projekt misyjny: Seminarium Kenia

Nasza oriońska Fundacja, w ramach działalności charytatywnej, obejmuje wsparciem studentów filozofii i teologii z Międzynarodowego Seminarium Oriońskiego w Nairobi w Kenii oraz nowicjuszy ze wspólnoty w Meru. Seminarium działa w ramach oriońskiej anglojęzycznej Delegatury Misyjnej pw. Matki Kościoła.

W Seminarium przebywają anglojęzyczni współbracia Orioniści i Klerycy z Afryki Zachodniej. Nowy budynek, oddany do użytku w 2017 r. może pomieścić 44 osoby, w tym formatorów. Zastępuje stary dom, w którym były dostępne miejsca tylko dla 10 studentów.

Klerycy uczęszczają na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Tangaza. Zajęcia odbywają się na wydziale założonym przez 22 różne zgromadzenia zakonne. To ogromna uczelnia oferująca różne kierunki kształcenia dla 4000 studentów. Na wydziale teologii studiuje 600 studentów.

Aby utrzymać Międzynarodowe Seminarium Oriońskie w Nairobi oraz nowicjat w Meru, wspólnota pozyskuje środki z różnych źródeł. Szukają darczyńców, ale też starają się być samodzielni i poprzez pracę pozyskiwać potrzebne fundusze. W tym celu hodują krowy i kury. Sprzedają mleko i jajka. Poprzednia żywicielka nowicjatu padła. To dla nich ogromna strata, gdyż koszt zakupu krowy w Afryce, stanowi bardzo duży wydatek, porównywalny wręcz do zakupu samochodu (800 do 1000 Euro).

Gdy dotarły do nas te smutne wieści od razu ruszyliśmy na pomoc seminarzystom. Ogłosiliśmy akcję misyjną Mućka dla Kenii realizowaną w ramach projektu Zwierzaki dla Afryki. Dzięki wsparciu indywidulanego darczyńcy w czerwcu 2020 r. udało się pozyskać 4000 zł na Mućkę. Radość we wspólnocie seminaryjnej ogromna. Zakupili krowę i nazwali ją Elizabeth.

Następnie w grudniu 2021 r. pozyskaliśmy środki na drugą Mućkę. W sierpniu 2022 r. wpłynęły darowizny na trzecią krowę żywicielkę. Dziękujemy.

Kura w Kenii to akcja na rzecz oriońskiego nowicjatu w Meru.

Przyszli studenci filozofii i teologii przygotowują się do rozpoczęcia studiów w ramach rocznej formacji. Siedziba nowicjatu znajduje się w miejscowości Meru. Aby się utrzymać wspólnota prowadzi małą farmę. Zakup zwierząt, tam na miejscu, wiąże sie z dużymi kosztami. Dlatego też, na prośbę przełożonego ks. Malcolma Dyer, ruszamy z akcją Kura w Kenii, aby doposażyć misyjną zagrodę. Więcej informacji o akcji znajdziesz w zakładce Zwierzaki dla Afryki.

Wpłać darowiznę i wspomóż katolickie dzieło,
które w dalekiej Afryce kształci studentów filozofii i teologii.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
z dopiskiem: Seminarium Kenia

Ksiądz Malcolm Dyer Orionista, w imieniu Wspólnoty Seminaryjnej “Mary Mother of the Church” Theology House, składa podziękowanie dla wszystkich Darczyńców za przekazane ofiary oraz dla Darczyńcy indywidualnego za darowiznę na zakup pierwszej Mućki.

Zapewniam Was o modlitwie i dziękuję za okazane dobro dla naszego oriońskiego dzieła w Kenii. Wasza pomoc to realne wsparcie w procesie kształcenia przyszłych Księży, którzy będą głosić Ewangelię na krańcach świata.