ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

czynmydobro.pl

Laare to wioska w centralnej Kenii. Większość mieszkańców Laare i okolic żyje w bardzo ubogich warunkach. Często brakuje im środków, by wyżywić całą rodzinę. Zdarza się, że rodzice muszą dokonać wyboru, czy zakupić lek dla poważnie chorego dziecka, czy też jedzenie dla pozostałych dzieci. Rodziny przeżywają prawdziwe dramaty. Brak funduszy, to także brak możliwości kształcenia dzieci, a to właśnie edukacja daje szanse młodym z krajów misyjnych na lepszą przyszłość.

Misja Laare

Misja Laare jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Orionistek Małych Misjonarek Miłosierdzia od 2008 roku. Początkowo Siostrom powierzono realizację projektu dożywiania dzieci Wirigiro, co w języku plemiennym Kimeru oznacza Nadzieja. Ponadto Siostry miały sprawować pieczę nad wybudowaną w wiosce piekarnią.

Projekt Wirigiro został zainicjowany w 2007 roku przez włoskich wolontariuszy, którzy otoczyli opieką 40 dzieci i wybudowali piekarnię. Cały dochód z piekarni był przeznaczony na wyżywienie dzieci. Maluchy miały codziennie świeży chleb, zaś młodzi mieszkańcy wioski mieli zatrudnienie. Chleb z piekarni rozdawany był również ubogim mieszkańcom wioski i dowożony wraz z innym pożywieniem oraz wodą pitną na stepy sawanny, gdzie żyje w bardzo trudnych warunkach pasterski lud Samburu.

Zgromadzenie Sióstr Orionistek na prośbę Rady wioski i Rady parafialnej postanowiło rozszerzyć projekt obejmując opieką kolejnych 50 dzieci najbardziej zagrożonych głodem.

Piekarnia, krótko po tym jak Siostry przybyły do Laare, musiała zostać zamknięta. Złożyło się na to wiele przyczyn, przede wszystkim brak wody w budynku i trudne warunki sanitarne. Budynek opustoszał. Jednakże polska misjonarka Siostra Alicja Kaszczuk odpowiedzialna za Misję Laare w 2013 roku postanowiła zagospodarować wolnostojący budynek i otworzyć tam zakład krawiecki. Szwalnia działa pełną parą, krawcowe szyją mundurki szkolne dla uczniów i szaty liturgiczne.

1500 kenijskich dzieci ma zapewnione stałe wsparcie. Są dożywione, mają zakupioną odzież, zagwarantowaną opiekę medyczną i uczęszczają do szkoły. To wszystko jest możliwe dzięki Darczyńcom z Polski, którzy w momencie wypełnienia deklaracji wsparcia dziecka z Misji Laare, stają się „Rodzicami Adopcyjnymi” na odległość. Stała pomoc z Polski pozwala Siostrom rozwijać oriońskie misyjne dzieło pomocy najuboższym.

Pod koniec 2008 roku sytuacja w misji była bardzo trudna. Siostrom ledwo starczało środków, by wyżywić dzieci, które misja objęła wsparciem. Wówczas Opatrzność Boża sprawiła, że Ksiądz Janusz Nowak, prezes Fundacji, znalazł na portalu społecznościowym Siostrę Alicję Kaszczuk i napisał do niej wiadomość z pozdrowieniami. I tak wszystko się zaczęło… Na początku 2009 roku Siostra zwróciła się z prośbą do naszej Fundacji o objęcie wsparciem kenijskich dzieci w ramach projektu adopcji na odległość. Taki projekt nasza Fundacja, już od dnia powołania organizacji, realizowała w Centrum Księdza Orione w Kaburugi.

Zarząd wyraził zgodę na realizację nowego projektu misyjnego. Pomoc trafiła do pierwszych 19 dzieci. Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca z Misją Laare. Obecnie wsparciem na odległość obejmujemy 1500 dzieci. Ta forma pomocy zapewnia pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz jego edukację. Edukacja zaś daje szansę na lepszy start w dorosłość i na godne życie.

Adopcja, czyli wsparcie na odległość to projekt, który chwyta za serce i niesie realną pomoc dzieciom zagrożonym głodem oraz chorobami, będącymi konsekwencją skrajnego niedożywienia. Dołącz do grona Rodziców Adopcyjnych i podaruj kenijskim dzieciom nadzieję na lepsze życie.

Jak zostać Rodzicem adopcyjnym?
Skontaktuj się z koordynatorami projektu:

Barbara Szlagor
email: laare@czynmydobro.pl  
tel: 722 195 659

Dzieci oczekujące na wsparcie

Przy misji działa Szkoła Podstawowa im. św. Apostołów Piotra i Pawła, w której uczą się dzieci objęte projektem adopcji- wsparcia na odległość. Dzieci już o godz. 7.00 rano pojawiają się w szkole i przebywają w niej do godz. 17.00.

Uczniowie chętnie chcą zdobywać wiedzę, ale co jeszcze sprawia, że tak wcześnie pojawiają się każdego dnia w misji przemierzając wiele kilometrów? Otóż wiedzą doskonale, że zjedzą tam posiłek, często jedyny w ciągu dnia, gdyż w domu brakuje jedzenia. Rano herbata z mlekiem dodaje im energii, potem jedzą githeri. Jest to warzywne, gorące danie, w skład którego wchodzą głównie kukurydza i czerwona fasola.

Misja Sióstr Orionistek w Laare obejmuje opieką tysiące ubogich kenijskich dzieci.
Dzięki wsparciu Darczyńców to wielkie dzieło miłosierdzia może się rozwijać.
Dołącz do grona wspierających

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
tytułem: Misja Laare

dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

Przekaż Twój 1% podatku dla oriońskiej placówki misyjnej w Laare
KRS 0000 28 27 96
cel szczegółowy: Misja Laare

Siostra Alicja Kaszczuk, Misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia- Orionistek, rozpoczęła posługę misyjną w Kenii w 2008 roku. Od 2009 roku rozpoczęła się nasza wieloletnia współpraca z Misją Laare, za którą Siostra Alicja była odpowiedzialna. Ogrom pomocy, wiele pięknych projektów i akcji, wśród których adopcja- wsparcie na odległość dzieci z wioski Laare najbardziej się rozwinął.

Siostra Alicja od 2021 r., z przyczyn zdrowotnych, przebywa poza Kenią, ale sercem jest cały czas w Misji Laare, w której spędziła tyle wyjątkowych chwil pełniąc misyjną posługę wśród najuboższych.

My często wspominamy naszą fundacyjną wyprawę do Misji Laare w lutym 2013 r. Był to wyjątkowy czas spotkań z Siostrami, dziećmi objętymi wsparciem i kenijskimi rodzinami z wioski Laare. Ogromne wrażenie zrobiła na nas szkoła w środku sawanny w Kisimani. Budynek z krowiego łajna, wokół pustkowie, a w środku dzieci pragnące się uczyć, mające świadomość, że edukacja jest dla nich furtką ku lepszej przyszłości.